Käyttöehdot

Sabakauppa.fi verkkokauppasivuston käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Palveluntarjoaja voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään sivuston käytöstä. 

Tekijänoikeudet

Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Sabakauppa pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa taisivuilla toisin mainita. Sivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu taitallentaminen on kiellettyä ilman Sabakauppan etukäteistä kirjallistasuostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Sivustoa saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuston sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Sabakauppan erillistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapaus

Sivuston sisältö esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Sabakauppa ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kauttasaavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. 

Sabakauppa ei takaa sivuston keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. 

Sabakauppa ei vastaa sivujen saatavuudesta. 

Sabakauppa pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia ilman etukäteisilmoitusta.

Sivustolta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. 

Sabakauppalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Sabakauppan toimesta eikä Sabakauppa vastaa niiden sivujensisällöstä.

Sabakauppa ei vastaa sivuston ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. 

Sabakauppa ei ole vastuussa sivustollaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. 

Sabakauppan vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.